Trung Tâm Đào Tạo Mỹ Thuật Nét Ngộ - Địa Điểm Đào Tạo Mỹ Thuật Dành Cho Thiếu Nhi, Người Lớn - Viết Thư Pháp - Thư Họa - Kí Họa - Chì Màu - Vẽ Chân Dung - Vẽ Tranh Sơn Dầu - Luyện Thi Đại Học Khối V, H...Hotline: 0902641618

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT

A

Bài đăng phổ biến

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC KHỐI V, H

 CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC KHỐI H

         MÔN TRANG TRÍ MÀU
1.      YÊU CẦU CHUNG
1.1.1.Yêu cầu cơ bản của người bắt đầu
1.1.2.Rèn luyện kỹ năng - năng khiếu - tư duy
1.2. PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ
1.2.1. Tâm thế - mục tiêu học tập
1.2.2.Rèn luyện và thực hành
1.2.3.Học toàn diện
1.2.4.Chuẩn bị cho kỳ thi
2.      GIÁO TRÌNH KHUNG CHUẨN ( 60 buổi )
2.3.1. Cơ bản: Màu sắc và họa tiết ( 20 buổi )
      
Buổi                   Nội dung - Yêu cầu                                             Bài mẫu - Minh họa
1                         Học cách sử dụng họa cụ
                           Giới hạn vẽ, bố cục cơ bản
                           Giới thiệu chung về màu sắc, màu cơ bản,
                           bậc màu.
                           Vẽ mẫu M1 : vòng tròn thuần sắc
2                      Giới thiệu về sắc độ
                        Vẽ M2 : chuyển sắc
3                      Giới thiệu về sắc độ 2
                        Vẽ M3 : Trang trí hình vuông sắc độ
                        trắng đen với họa tiết hình học cơ bản
4                     Giới thiệu về tông màu : nóng - lạnh
                       Vẽ M4 : Trang trí hình vuông theo tông màu
                       nóng.

5                      Giới thiệu về tông màu : nóng - lạnh
                        Vẽ M5 : Trang trí hình vuông theo tông màu
                        lạnh.
6                      Bố cục màu và họa tiết 1
                        Tông chủ đạo
                        Vẽ M6 : Trang trí hình tròn

7                     Bố cục màu và họa tiết 2
                       Màu nhấn - màu nền , chính - phụ
                       Vẽ M7 : Trang trí đường diềm

8                    Phương pháp thể hiện chất liệu
                      Vẽ mẫu V14 : chai thủy tinh - trái cây

9                    Phương pháp thể hiện chất liệu
                      Vẽ mẫu V15 : chai thủy tinh - trái cây

10                   Phương pháp thể hiện chất liệu
                       Vẽ mẫu V16 : chai thủy tinh - trái cây - khối
                        thạch cao

11                   Các thủ pháp sử lí ánh sáng ( phản quang,
                        nhiều nguồn sáng, nhiều chất liệu, bóng đổ
                        và bóng bản thân phức tạp, các thủ pháp
                        nhấn nền...)
                        Vẽ mẫu V17: chai thủy tinh- trái cây-  bình xứ

12                    Các thủ thuật chỉnh sửa và hoàn thiện bài.
                        Vẽ mẫu V18: chai thủy tinh- trái cây-  bình
                         nhựa

13                    
                       Vẽ mẫu V19: tổ hợp nhiều khối: cầu - trụ -
                       chóp  ngang...

3.2.Đầu tượng ( 20 buổi)  

14                    Học cách chọn sd họa cụ nâng cao
                        Giới hạn vẽ, bố cục theo bài thi
                        Gợi ý các bước dựng hình nhanh
                        Vẽ mẫu V21 :mặt sau nam phạt mảng         

15                   Các tỷ lệ cơ bản của mặt người
                       Vẽ mẫu V22: mặt bên nam phạt mảng  

16                    Các lưu ý trong dựng hình đầu tượng
                        ( trục, tỷ lệ mặt người, các khối lớn và nhỏ
                        tương quan, biết cách biến thể từ các khối
                        cơ bản
                        Vẽ mẫu V23 : góc 3/4 nam phạt mảng

17                    Luật phối cảnh cho đầu tượng
                         Các góc nhìn phù hợp
                         Vẽ mẫu V24: góc 3/4 nam phạt mảng

18                    Đặc điểm ngũ quan : mắt - mũi, miệng, tai
                         Vẽ mẫu V25: khối mắt

19                          Đặc điểm ngũ quan : mắt - mũi, miệng, tai
                              Vẽ mẫu V26: khối mũi

20                          Đặc điểm ngũ quan : mắt, mũi, miệng, tai
                               Vẽ mẫu V27 : khối miệng

21                          Đặc điểm ngũ quan : mắt, mũi, miệng, tai
                               Vẽ mẫu V28 : khối tai

22                           Nền và các thủ pháp trong nền
                                Vẽ mẫu V29: góc 3/4 nữ thanh niên

23                          
                              Vẽ đầu tượng 2: góc 3/4 nữ thanh niên hai
                               bên sang

24                          
                              Vẽ mẫu V31: góc 3/4 nữ thanh niên 3
                              bên tối

25                         
                              Vẽ mẫu V32:mặt trước tượng thiếu nhi

26                         
                               Vẽ mẫu V33: 3/4 tượng thiếu nhi

27                          
                               Vẽ mẫu V34: 3/4 tượng nam già

28                         
                                 Vẽ mẫu V35: 3/4 tượng nam già
29                              
                                 Vẽ mẫu V36: 3/4 tượng nữ già

30                             Phương pháp thể hiện chất liệu
                                 Vẽ mẫu V37: 3/4 nữ thanh niên

31                           
                                 Vẽ mẫu V38: 3/4 nam thanh niên 1

32                             Các lỗi và cách khắc phục
                                  Vẽ mẫu tượng 39 : 3/4 nam trung niên 1

33                             Các lỗi và cách khắc phục
                                 Vẽ mẫu tượng 39 : 3/4 nam trung niên 1

3.3. Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng ( 20 buổi )
Buổi                   Nội dung - Yêu cầu                                                                    Bài mẫu - Minh họa

34                     Học cách sử dụng họa cụ nâng cao
                         Giới hạn vẽ, bố cục nâng cao
                         Các bước dựng hình : PP trục.
                          Vẽ mẫu V41 : nam phạt mảng

35                     Nguyên lý thị giác
                          Vẽ mẫu 42 : nam phạt mảng 2

36                     giải phẫu
                         Vẽ mẫu 43 : hình giải phẫu

37                    Tả chất liệu
                         Vẽ mẫu V44 : Nữ thanh niên

38                    Tả ánh sáng ( nâng cao )
                         Vẽ mẫu V45 : Nữ thanh niên 2

39                     Tả một chất liệu nhiều phong cách
                          Vẽ mẫu V46 : tượng thiếu nhi

40                     Tả một chất liệu nhiều phong cách
                          Vẽ mẫu V47 : tượng thiếu nhi 2

41                       Hiểu hình sâu về không gian mẫu
                            Vẽ mẫu V48 : 3/4 tượng nam già

42                       Hiểu hình sâu về không gian mẫu
                           Vẽ mẫu V49 : 3/4 tượng nam già 2

43                      Phương pháp thể hiện ý tưởng
                          Vẽ mẫu V50 : 3/4 tượng nữ già

44                     Phương pháp thể hiện ý tưởng
                          Vẽ mẫu V50 : 3/4 tượng nữ già 2

45                     Thần sắc - sắc thái của gương mặt
                          Vẽ mẫu V 52 : 3/4 tượng nữ ( venus )

46                     Thần sắc - sắc thái của gương mặt
                          Vẽ mẫu V 53 : 3/4 tượng nữ ( venus ) 2

47                       Thần sắc - sắc thái của gương mặt
                           Vẽ mẫu V 54 : 3/4 tượng nữ ( venus ) 3

48                       Các bước sáng tạo
                            Đường nét và dựng hình, vẽ bóng, nền.)
                            Vẽ mẫu V 55: 3/4 tượng nam thanh niên 1

49                       Các bước sáng tạo
                            Đường nét và dựng hình
                            Vẽ mẫu V 56: 3/4 tượng nam thanh niên 2

50                        Phong cách cá nhân
                             Vẽ mẫu V 57: 3/4 tượng nam trung niên 1

51                          Phong cách cá nhân
                               Vẽ mẫu V 58: 3/4 tượng nam trung niên 2

52                          Các lỗi và cách khắc phục
                               Vẽ mẫu V 59: tự chọn

 53                          Kiểm tra : V60
                               Thực hiện độc lập 1 bài vẽ đầu tượng
                                trong thời gian 4 g , nộp bài để giáo viên
                                đánh gia - nhận xét          


 CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC KHỐI V

         MÔN TRANG TRÍ MÀU

1.     YÊU CẦU CHUNG
1.1.1.Yêu cầu cơ bản của người bắt đầu
1.1.2.Rèn luyện kỹ năng - năng khiếu - tư duy
1.2. PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ
1.2.1. Tâm thế - mục tiêu học tập
1.2.2.Rèn luyện và thực hành
1.2.3.Học toàn diện
1.2.4.Chuẩn bị cho kỳ thi
2.     GIÁO TRÌNH KHUNG CHUẨN ( 60 buổi )
2.3.1. Cơ bản: Màu sắc và họa tiết ( 20 buổi )
Buổi                    Nội dung - Yêu cầu                                         Bài mẫu - Minh họa

1                         Học cách sử dụng họa cụ
                           Giới hạn vẽ, bố cục cơ bản
                           Giới thiệu chung về màu sắc, màu cơ bản,
                            bậc màu.
                            Vẽ mẫu M1 : vòng tròn thuần sắc

2                         Giới thiệu về sắc độ
                            Vẽ M2 : chuyển sắc
3                            Giới thiệu về sắc độ 2
                              Vẽ M3 : Trang trí hình vuông sắc độ
                              trắng đen với họa tiết hình học cơ bản

4                            Giới thiệu về tông màu : nóng - lạnh
                             Vẽ M4 : Trang trí hình vuông theo tông màu
                             nóng.

5                            Giới thiệu về tông màu : nóng - lạnh
                              Vẽ M5 : Trang trí hình vuông theo tông màu
                               lạnh.

6                            Bố cục màu và họa tiết 1
                              Tông chủ đạo
                              Vẽ M6 : Trang trí hình tròn

7                            Bố cục màu và họa tiết 2
                              Màu nhấn - màu nền , chính - phụ
                              Vẽ M7 : Trang trí đường diềm

8                           Bố cục màu và họa tiết 3
                              Đối xứng và bất đối xứng
                               Vẽ M8 : Trang trí hình vuông bất đối xứng

9                             Bố cục màu và họa tiết 4
                               Tỷ lệ, phân bố vùng sáng tối
                               Vẽ M9 : Trang trí hình sao 6 cánh

10                             Cách điệu 1
                                Các bước cách điệu:
                              Mẫu - tả thực - giản lược - cách điệu.
                              Vẽ M10 : Cách điệu lá

11                           Cách điệu 2
                               Kiểu cách điệu cơ bản : Nét , mảng, 3D...
                               Vẽ M11 : Cách điệu hoa

12                          Cách điệu 3
                               Ngôn ngữ cách điệu cơ bản- xu hướng tĩnh
                               Vẽ M12 : Cách điệu con bướm tĩnh

13                          Cách điệu 4
                               Ngôn ngữ cách điệu cơ bản- xu hướng động
                               Vẽ M13 : Cách điệu con bướm động

14                          Cách điệu 5
                              Chủ đề cách điệu cơ bản: chính và phụ
                              Vẽ M14 : Trang trí hình tròn với chủ đề :
                               vườn bướm

15                          Cách điệu 6
                              Ý tưởng cách điệu cơ bản: ý nghĩa
                              nghệ thuật
                              Vẽ M15 : Trang trí hình tròn với chủ đề :
                               vườn hoa

16                          Một số kỹ thuật tô màu tạo chất cảm
                               Vẽ mẫu M16: trang trí thảm chữ nhật

17                         Hòa sắc cơ bản , sự hài hòa màu sắc
                             Vẽ mẫu M17: trang trí hình tròn nhiều tầng


18                             Hiệu ứng tỏa tròn
                                 Vẽ mẫu M18 : trang trí hình tròn lồng hình
                                 tam giác 

19                             Chỉnh sửa các bước hoàn thiện bài
                                 Vẽ mẫu M19 : vẽ mẫu hình học phức tạp

20                              Kiểm tra : M20
                                   Thực hiện độc lập 1 bài vẽ trong thời gian 4g
                                    nộp bài lại để giảng viên chấm và đánh giá...     

21                               Học cách chọn,sd họa cụ nâng cao
                                    Giới hạn vẽ ,bố cục theo bài thi.
                                    Các bước dựng hình : nhanh chóng và
                                     hiệu quả .Chọn chủ đề ngay từ đầu.
                                     Xem một số bài mẫu, tự đánh giá và nhận xét  

22                                 Trang trí và ứng dụng
                                       Tham khảo một số tp trang trí
                                        Vẽ mẫu M22 : Đề thi 2006     

23                                    Trang trí và ứng dụng
                                        Tham khảo một số tp trang trí
                                        Vẽ mẫu M23 : Đề thi 2006 ( trắng - đen)

24                                 Hòa sắc 1 : nóng trầm
                                     Vẽ mẫu M24 : hình vuông

25                                   Hòa sắc 2 : lạnh trầm
                                       Vẽ mẫu M25 : hình vuông
26                                Hòa sắc 3 : nóng rực
                                    Vẽ mẫu M26 : hình tròn

27                               Hòa sắc 4 : nóng rực
                                   Vẽ mẫu M27 : hình tròn                             

28                               Hòa sắc 5 : tương phản nhẹ
                                   Vẽ mẫu M28 : đường diềm

29                             Hòa sắc 6 : tương phản mạnh
                                  Vẽ mẫu M29 : đường diềm

30                             Hòa sắc 7 : trung tính lạnh
                                   Vẽ mẫu M30 : quạt

31                             Hòa sắc 8 : trung tính nóng
                                  Vẽ mẫu M31 : quạt

32                       Thực hành các mẫu đề thi
                                 Vẽ mẫu M32: bình hoa

33                        Thực hành các mẫu đề thi
                               Vẽ mẫu M33: hoa gió

34                         Thực hành các mẫu đề thi
                             Vẽ mẫu M34: gạch ốp tường

35                          Thực hành các mẫu đề thi
                              Vẽ mẫu M35: hình học kết hợp

36                          Thực hành các mẫu đề thi
                              Vẽ mẫu M36: hình học kết hợp

37                         Thực hành các mẫu đề thi
                              Vẽ mẫu M37: hình học kết hợp

38                       Thực hành các mẫu đề thi
                            Vẽ mẫu M38: hình học kết hợp

39                       Hệ thống và nhóm bài tương đồng,đánh
                            giá các bài học.

40                       Kiểm tra : M40
                            Thực hiện độc lập 1 bài vẽ đề thi trong thời
                            gian 4g, nộp bài để giảng viên chấm và
                            đánh giá kết quả

3.3. Trang trí nâng cao

41                        Học cách chọn, sử dụng họa cụ nâng cao
                             Giới thiệu sáng tạo trong bố cục đối xứng
                             và bất đối xứng.

42                        Nghiên cứu chủ đề 3D - trừu tượng M42

43                       Nghiên cứu chủ đề 3D - trừu tượng M43

44                      Nghiên cứu chủ đề 3D - trừu tượng M44

45                       Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                            và dân gian việt nam M45
46                        Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                            và dân gian Việt Nam M46

47                       Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                           và dân gian thế giới - Châu Á M47

48                       Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                           và dân gian thế giới - Châu MỸ M48

49                       Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                            và dân gian thế giới - Châu ÂU M49

50                       Nghiên cứu chủ đề họa tiết truyền thống
                           và dân gian thế giới - Châu PHI M50

51                      Trang trí con vật theo chủ đề M51

52                      Trang trí hoa lá theo chủ đề M52

53                      Aỏ giác - hiệu ứng tỏa tròn M53

54                    Aỏ giác - hiệu ứng chồng hình M54

55                    Thực hành các mẫu đề thi
                         Vẽ mẫu M55: hình học kết hợp

56                    Thực hành các mẫu đề thi
                         Vẽ mẫu M56: chủ đề tự do

57                    Thực hành các mẫu đề thi
                        Vẽ mẫu M57: trang trí vật dụng

58                        Thực hành các mẫu đề thi
                             Vẽ mẫu M58: cách điệu theo yêu cầu

59                       Hệ thống và nhóm bài tương đồng ,đánh
                             giá các bài đã học.

60                           Kiểm tra : M60
                              Thực hiện độc lập 1 bài vẽ đề thi trong thời
                              gian 4g, nộp bài để giảng viên chấm và
                              đánh giá kết quảLUYỆN VẼ ĐẦU TƯỢNG

ĐĂNG KÝ HỌC VẼ:
day-hoc-ve-hcm
HỌC VẼ HCM

TRUNG TÂM MỸ THUẬT TƯ DUY NÉT NGỘ
Trụ sở: 61 Đường D5, P. 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Cơ sở 1: Số 15 Đường số 1, Phường Bình Trưng Tây , Quận 2, TPHCM
Cơ sở 2: 111 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Quận Gò Vấp, TPHCM
Cơ sở 3: 111E Đường số 22, P. Phước Long B, Quận 9, TPHCM
Email: mythuatnetngo@gmail.com
Điện thoại: 028.6274.5588 - 090.264.1618

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618