Những trẻ em này đều có những nhu cầu đặc biệt, nhất là nhu cầu được hỗ trợ tâm lý xã hội và can thiệp trị liệu tâm lý. Hoạt động vẽ tranh được các chuyên gia tâm lý đánh giá là một hình thức trị liệu đối với trẻ em, trong đó có đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Theo PGS, TS Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong các công trình nghiên cứu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên thế giới, nhiều tác giả xác định, trẻ em ở vào hoàn cảnh đặc biệt khi các nhu cầu cơ bản của chúng về thức ăn, nơi nương tựa, giáo dục, chăm sóc y tế hay bảo vệ và nhu cầu an toàn không được đáp ứng. Những trẻ em như vậy thường có nguy cơ lớn thiếu dinh dưỡng, bệnh tật và có thể có nguy cơ tử vong cao.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Ninh.